To enroll in advance online certification training on 'Handling Emergency & Life with Panchkarma' (HELP) CLICK HERE Consulting Doctors - Indo-Vietnam Medical Board

Consulting Doctors

• Dr Nilesh Chintamani Patil (MBBS, Orthopaedic Surgeon)
• Dr Satish Malhotra (MBBS, MD)
• Dr Sandeep Sharma (MBBS)
• Dr Mathew Anthony Puthuparampil (MD)
• Dr B N Pandey (MBBS, MD)
• Dr Lovleen (MBBS, MD)
• Dr Pallavi Nilesh Patil (MBBS, DMRE)
• Dr Arvind Bhardwaj (MBBS, PGDMCH)
• Dr Rajani Engu (MBBS, MD)
• Dr Seema Arora (MBBS)
• Dr S. Sunitha (MBBS DMRD Radiologist)
• Dr Shyam Sunder Gupta (MBBS, MD)
• Dr Archana Satyam (MBBS)
• Dr Nisha Chidrawar (MBBS)
• Dr Madhab Nayak (MBBS, MD)
• Dr Rajratna Ingle (MBBS, MD)
• Dr Harini R Jakkipally (MBBS, MD)
• Dr Manisha Chandel (MBBS, MD)
• Dr Sorubini Loganathan (MBBS, MD)
• Dr Harish Sharma (BAMS, MD)
• Dr Rahul Kumar Vaidhya (BAMS)
• Dr Mahendra Kosariya (BAMS)
• Dr Pradip Mahadev Kelkar (BAMS)
• Dr Navneet Kaur (BAMS)
• Dr Pankaj Patidar (BAMS, CRAV)
• Dr Manoj Warware (BHMS)
• Dr Amarjit Singh Mann (BHMS)
• Dr Shyam Narayan Pandey (M Sc, Ph D (Geriatric Care), ND,
FCNR)
• Dr Indupreet Kaur (BDS)
• Dr Dharmesh Thakkar (BDS)
• Dr Sanju Khari (BDS)
• Dr Swati Sharma (BDS)
• Anamika Singh (BPT)
• Dr Jasvir Kaur (DHMS)
• Dr Ashok Singhal (BAMS, MD)
• Dr Brij Bhushan Goel (Naturopath)
• Dr Ajay Tiwari (Homeopath)
• Dr Sudhakar (Ad. D.Acu., BEMS, MD. (EH) NDDY)
• Dr Jacob Vadakkanchery (DNYS, Honorary Professor, Shobith
University)
• Dr Atul Ramesh Narkhede (BHMS)
• Dr Pankaj Chaudhary (BHMS)
• Dr Nidhi Jain (BHMS)
• Dr Manoj Kumar Sharma (BHMS)
• Dr Shaikh Iqra Ayaz (BAMS)
• Dr Shaikh Warisha Nasim (BUMS)
• Dr Vishal Singh Chauhan (BHMS, M.D)
• Dr Abhishek Singh (BHMS)
• Dr Azheruddin (BUMS)
• Dr Goutam Paul (DBMS)
• Dr Raj Bhagat (BDS, PGDCC)
• Dr Shivam Bathri (BAMS)
• Dr Rashmi M Patil (BAMS)
• Dr Lokesh Joshi (BAMS)
• Dr Pardeep kumar dhiman (BHMS)
• Dr Hemshanakar Sahu (BHMS)
• Dr Karanraj Sandip Deshmukh (BHMS)
• Dr Anu Shreeya Das (BAMS)
• Dr Rajeev chaubey (BHMS)
• Dr Ranjeet satre (BHMS)
• Dr Rajeev kumar (BDS)
• Dr Prashant Sharma (BAMS, MD)
• Dr Hafsa (BUMS)
• Dr Bhupendra Ghadia (DHMS)
• Dr Nikhil Khairnar (BAMS)
• Dr Prakash Singh (BAMS)
• Dr Ashok Kumar Chinni (BDS)
• Dr Geet Priya (BDS)
• Dr Satish (BDS)
• Dr Avtar Singh Vilkhu (DHMS)
• Dr Bhupinder Singh (DHMS)
• Dr Chander Kant (BHMS)
• Dr Jaswinder Kaur Sethi (BHMS)
• Dr Kunwar Aryaman (BHMS)
• Dr Anupama K M (BAMS)
• Dr Pankaj Sital (BAMS)
• Dr Harsha Bhorahari (BAMS)
• Dr Sanjay Kumar Patel (BHMS)
• Dr Lakshminarayan Reddy (BAMS)
• Dr Yuditya Godara (MAMS)
• Dr Arvind Katiyar (MHMS)
• Dr Honey Godara (BHMS)
• Dr Deepak Prabhakar Mishra (BAMS)
• Dr Ameet Shimpi (BAMS)
• Dr Bhavik Ghanshyambhai Rana (BHMS)
• Dr Vishal Singh Chauhan (BHMS)
• Dr Atul Kumar (BAMS)
• Dr Mehul Rajgor (BAMS)
• Dr Indu (BHMS)
• Dr Kishan Kumar (BAMS)
• Dr Lathiya Dharaben Himmatbhai (BHMS)
• Dr Praveen G Pateliya (BHMS)
• Dr Ramya PR (BHMS)
• Dr Surekha Singh (BAMS)
• Dr Sahid Akhter (BAMS)
• Dr Akshata K Alagundagi (BAMS)
• Dr Jitendra Singh (BAMS)
• Dr Himmat (BHMS)
• Dr Veena P Kumbar (BAMS)
• Dr Rohan Dumbre (BAMS)
• Dr Neelam Thakur (BAMS)
• Dr Milan Biswas (BAMS)
• Dr Manoj Kumar (BAMS)
• Dr J Preet Anand (BAMS)
• Dr Sangram Bavachakar (BAMS)
• Dr Mehershobha P Vyas (BHMS)
• Dr Brajendra Yadav (BHMS)
• Dr Hemlata Gupta (BHMS)

Top